Entrevista a Ganigan “Maravilla” López después de aniquilar a Juan “Paisita” López.