España le gana a Brasil en Polo Acuático masculino